Μ΄ ένα Αρλεκιν ξεχνιέμαι

  • «Αισθηματικές νουβέλες, δρχ. 35» των Γεωργίας Τσαγκαράκη και Αγγελίτας Τσούγκου, σε σκηνοθεσία της δεύτερης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης 104